Tỷ giá ngày 18-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,88050 23,11050 22,91050
 AUD 16,933-120 17,641-125 17,105-121
 CAD 18,163-68 18,922-71 18,347-69
 JPY 2031 2131 2051
 EUR 26,603-82 27,993-87 26,872-83
 CHF 24,469-132 25,491-138 24,717-133
 GBP 31,234-69 32,539-72 31,549-69
 CNY 3,498-2 3,644-3 3,533-3
 SGD 16,736-6 17,436-6 16,905-6
 THB 6481 7481 7201
 MYR - 5,6175 5,5015
 DKK - 3,758-12 3,622-11
 HKD 2,8897 3,0107 2,9197
 INR - 322-1 310-1
 KRW 180 210 200
 KWD - 79,279146 76,285141
 NOK - 2,753-11 2,643-11
 RUB - 3183 -
 SEK - 2,749-19 2,639-19

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,030 10 23,080 30

Tỷ giá trung tâm ngày 18-06-2021

1USD = 23,204 -13