Tỷ giá ngày 18-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,2750 16,5190 16,3730
 CAD 16,9850 17,3610 17,1390
 JPY 2110 2150 2130
 EUR 24,9120 25,2100 24,9870
 CHF 22,8930 23,2600 23,0540
 GBP 31,3930 31,8970 31,6140
 SGD 16,3100 16,6380 16,4250
 THB 6190 6450 6190
 MYR - 5,4750 5,4050
 DKK - 3,4290 3,3250
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 76,7820 73,8810
 NOK - 2,7100 2,6280
 RUB - 3780 3090
 SEK - 2,7150 2,6480

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-06-2016

1USD = 21,862 -16