Tỷ giá ngày 18-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 16,811237 17,064241 16,913239
 CAD 17,642222 18,033227 17,802224
 JPY 1752 1792 1772
 EUR 24,686312 24,982315 24,760313
 CHF 23,520236 23,898240 23,686238
 GBP 34,298397 34,849403 34,539399
 SGD 16,174193 16,500197 16,288195
 THB 6362 6632 6362
 MYR - 5,92477 5,84876
 DKK - 3,38843 3,28541
 HKD 2,7750 2,8310 2,7950
 INR - 3492 3352
 KRW - 200 200
 KWD - 73,530146 71,291142
 NOK - 2,88838 2,80037
 RUB - 4567 3986
 SEK - 2,74244 2,67542

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,800 0 21,820 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-06-2015

1USD = 0