Tỷ giá ngày 18-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,76040 21,82040 21,76040
 AUD 17,258-25 17,526-17 17,363-25
 CAD 17,831-25 18,236-18 17,993-26
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 24,65377 24,96089 24,72777
 CHF 23,448-67 23,836-57 23,613-67
 GBP 33,784-98 34,343-84 34,022-99
 SGD 16,25942 16,59451 16,37342
 THB 6405 6675 6405
 MYR - 6,14810 6,0667
 DKK - 3,38213 3,27811
 HKD 2,7746 2,8317 2,7946
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 200
 KWD - 73,579161 71,306124
 NOK - 3,02115 2,92813
 RUB - 4939 4027
 SEK - 2,68814 2,62112

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,760 -10 21,800 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 18-05-2015

1USD = 0