Tỷ giá ngày 18-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3800 23,7500 23,4100
 AUD 15,3100 15,9630 15,4650
 CAD 16,7420 17,4550 16,9110
 JPY 1720 1820 1740
 EUR 24,3830 25,7480 24,6290
 CHF 24,7310 25,7850 24,9800
 GBP 27,8110 28,9960 28,0920
 CNY 3,3490 3,4920 3,3820
 SGD 17,0650 17,7930 17,2370
 THB 6060 6990 6740
 MYR - 5,3060 5,1920
 DKK - 3,4260 3,3000
 HKD 2,9280 3,0520 2,9570
 INR - 2960 2850
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,6610 76,5890
 NOK - 2,2400 2,1480
 RUB - 2930 -
 SEK - 2,2900 2,1970

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,550 0 23,620 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-03-2023

1USD = 23,620 0