Tỷ giá ngày 18-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,790-49 17,043-49 16,892-49
 CAD 16,845-56 17,219-57 16,998-56
 JPY 1971 2011 1991
 EUR 24,916-40 25,215-40 24,991-40
 CHF 22,71051 23,07552 22,87052
 GBP 31,758260 32,267264 31,982262
 SGD 16,191-6 16,517-6 16,305-6
 THB 627-1 653-1 627-1
 MYR - 5,5399 5,4689
 DKK - 3,422-4 3,318-4
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,95277 74,04474
 NOK - 2,7114 2,6294
 RUB - 361-1 295-1
 SEK - 2,745-16 2,678-16

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-03-2016

1USD = 21,838 -25