Tỷ giá ngày 18-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,46030 21,52030 21,46030
 AUD 16,169-100 16,420-101 16,266-100
 CAD 16,532-38 16,907-39 16,682-38
 JPY 1750 1780 1760
 EUR 22,548-30 22,875-31 22,615-30
 CHF 21,113-1 21,463-1 21,262-1
 GBP 31,332-138 31,851-141 31,553-139
 SGD 15,226-1 15,603-1 15,334-1
 THB 6401 6671 6401
 MYR - 5,838-25 5,760-25
 DKK - 3,099-2 3,003-2
 HKD 2,7324 2,7894 2,7514
 INR - 3500 3360
 KRW - 210 170
 KWD - 72,77519 70,52519
 NOK - 2,623-20 2,541-20
 RUB - 3925 3204
 SEK - 2,505-13 2,442-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,790 40 21,810 40

Tỷ giá trung tâm ngày 18-03-2015

1USD = 0