Tỷ giá ngày 18-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3700 21,3100
 AUD 17,3630 17,6320 17,4670
 CAD 17,5580 17,9570 17,7180
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 24,6210 24,9280 24,6950
 CHF 23,8460 24,7800 24,0140
 GBP 31,9940 32,5240 32,2200
 SGD 15,8620 16,2540 15,9740
 THB 6400 6680 6400
 MYR - 6,0260 5,9460
 DKK - 3,3920 3,2880
 HKD 2,7160 2,7720 2,7350
 INR - 3520 3380
 KRW - 220 180
 KWD - 73,9100 71,6250
 NOK - 2,8340 2,7470
 RUB - 3640 2980
 SEK - 2,6550 2,5890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 -40 21,420 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 18-01-2015

1USD = 0