Tỷ giá ngày 17-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,07929 16,33729 16,17629
 CAD 16,104-46 16,478-47 16,250-46
 JPY 182-1 185-1 183-1
 EUR 24,340-141 24,656-143 24,413-141
 CHF 22,459-93 22,843-95 22,618-94
 GBP 33,394-120 33,964-122 33,629-121
 SGD 15,772-13 16,105-14 15,883-14
 THB 6152 6412 6152
 MYR - 5,2720 5,1990
 DKK - 3,342-20 3,237-19
 HKD 2,8720 2,9320 2,8920
 INR - 3472 3322
 KRW - 190 190
 KWD - 75,61550 73,24048
 NOK - 2,612-20 2,530-20
 RUB - 3571 3121
 SEK - 2,682-11 2,613-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 20 22,750 20

Tỷ giá trung tâm ngày 17-12-2015

1USD = 0