Tỷ giá ngày 17-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,246-220 17,506-224 17,350-222
 CAD 18,1005 18,5025 18,2655
 JPY 180-1 183-1 182-1
 EUR 26,508-17 26,826-17 26,588-17
 CHF 21,948-16 22,391-16 22,103-16
 GBP 33,260127 33,795129 33,494128
 SGD 16,151-19 16,542-19 16,265-19
 THB 6370 6630 6370
 MYR - 6,175-4 6,096-3
 DKK - 3,645-4 3,534-4
 HKD 2,7240 2,7780 2,7430
 INR - 3440 3300
 KRW - 220 180
 KWD - 74,532-26 72,262-25
 NOK - 2,880-35 2,792-34
 RUB - 340-19 278-16
 SEK - 2,838-17 2,768-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,450 10 21,480 10

Tỷ giá trung tâm ngày 17-12-2014

1USD = 0