Tỷ giá ngày 17-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4200 22,5000 22,4200
 AUD 15,748-81 15,989-79 15,843-82
 CAD 16,588-45 16,960-42 16,739-45
 JPY 179-1 183-1 181-1
 EUR 23,765-150 24,055-147 23,837-151
 CHF 21,961-99 22,318-95 22,116-99
 GBP 33,708-45 34,257-38 33,946-46
 SGD 15,574-13 15,891-10 15,684-13
 THB 6121 6381 6121
 MYR - 5,1652 5,0971
 DKK - 3,261-20 3,161-20
 HKD 2,860-1 2,9180 2,880-1
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 75,098-25 72,797-40
 NOK - 2,621-8 2,541-8
 RUB - 3823 3333
 SEK - 2,604-14 2,539-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 20 22,620 10

Tỷ giá trung tâm ngày 17-11-2015

1USD = 0