Tỷ giá ngày 17-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,46519 18,74319 18,57619
 CAD 18,62467 19,03869 18,79368
 JPY 197-1 200-1 199-1
 EUR 27,03749 27,36249 27,11949
 CHF 22,25826 22,70727 22,41527
 GBP 33,805291 34,349296 34,043293
 SGD 16,441-13 16,839-13 16,556-13
 THB 6431 6701 6431
 MYR - 6,5312 6,4472
 DKK - 3,7166 3,6025
 HKD 2,7021 2,7571 2,7211
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,44469 72,90168
 NOK - 3,2950 3,1940
 RUB - 576-4 471-3
 SEK - 3,01113 2,93712

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-10-2014

1USD = 0