Tỷ giá ngày 17-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,47010 22,53010 22,47010
 AUD 16,02482 16,26584 16,12183
 CAD 16,83692 17,20994 16,98993
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 25,248166 25,551168 25,324167
 CHF 22,92398 23,291100 23,08599
 GBP 34,502238 35,056242 34,745240
 SGD 15,87133 16,19034 15,98334
 THB 6163 6413 6163
 MYR - 5,32970 5,26170
 DKK - 3,46423 3,35822
 HKD 2,8663 2,9243 2,8873
 INR - 3471 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 75,747109 73,443106
 NOK - 2,80832 2,72331
 RUB - 3834 3353
 SEK - 2,76422 2,69622

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,590 -20 22,620 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 17-09-2015

1USD = 0