Tỷ giá ngày 17-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,049105 19,336107 19,164106
 CAD 19,023135 19,446138 19,196137
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 27,25425 27,58126 27,33625
 CHF 22,41636 22,86837 22,57437
 GBP 34,07560 34,62361 34,31561
 SGD 16,55431 16,95632 16,67132
 THB 6451 6721 6451
 MYR - 6,63924 6,55424
 DKK - 3,7462 3,6322
 HKD 2,6991 2,7531 2,7181
 INR - 3540 3400
 KRW - 230 190
 KWD - 74,75318 73,20417
 NOK - 3,365-2 3,262-2
 RUB - 6151 5031
 SEK - 3,014-4 2,940-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-09-2014

1USD = 0