Tỷ giá ngày 17-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,838-188 17,091-190 16,939-189
 CAD 17,011-52 17,388-53 17,165-52
 JPY 218-1 222-1 220-1
 EUR 24,92111 25,21911 24,99611
 CHF 22,87036 23,28436 23,03136
 GBP 28,67797 29,13799 28,87998
 SGD 16,393-69 16,656-70 16,509-69
 THB 631-1 657-1 631-1
 MYR - 5,597-31 5,525-30
 DKK - 3,4281 3,3241
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 345-1 332-1
 KRW - 210 200
 KWD - 76,73176 73,83273
 NOK - 2,750-17 2,666-17
 RUB - 387-2 316-2
 SEK - 2,679-8 2,614-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-08-2016

1USD = 21,842 -4