Tỷ giá ngày 17-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,0350 22,1050 22,0350
 AUD 16,102-26 16,348-27 16,199-26
 CAD 16,604-56 16,976-57 16,754-56
 JPY 1750 1780 1770
 EUR 24,333-101 24,630-102 24,406-101
 CHF 22,3660 22,7300 22,5240
 GBP 34,17679 34,73380 34,41779
 SGD 15,477-86 15,792-88 15,586-87
 THB 613-1 639-1 613-1
 MYR - 5,407-54 5,336-54
 DKK - 3,339-12 3,237-11
 HKD 2,810-1 2,867-1 2,830-1
 INR - 3461 3321
 KRW - 190 190
 KWD - 74,21225 71,93724
 NOK - 2,727-9 2,643-8
 RUB - 376-4 328-3
 SEK - 2,628-11 2,562-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,200 70 22,260 30

Tỷ giá trung tâm ngày 17-08-2015

1USD = 0