Tỷ giá ngày 17-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,8400 17,0930 16,9410
 CAD 17,0190 17,3960 17,1730
 JPY 2080 2120 2100
 EUR 24,6220 24,9170 24,6960
 CHF 22,4660 22,8730 22,6250
 GBP 29,5480 30,0220 29,7560
 SGD 16,4030 16,6660 16,5190
 THB 6250 6510 6250
 MYR - 5,6760 5,6040
 DKK - 3,3880 3,2850
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 200 200
 KWD - 76,5790 73,6850
 NOK - 2,7050 2,6230
 RUB - 3940 3220
 SEK - 2,6580 2,5920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-07-2016

1USD = 21,864 0