Tỷ giá ngày 17-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 15,98647 16,22748 16,08348
 CAD 16,583-30 16,951-30 16,734-30
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 23,561-48 23,844-48 23,632-48
 CHF 22,532-61 22,894-62 22,691-62
 GBP 33,777112 34,320114 34,015113
 SGD 15,7605 16,0775 15,8715
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,7692 5,6952
 DKK - 3,232-6 3,134-5
 HKD 2,7770 2,8320 2,7960
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,13424 70,90723
 NOK - 2,722-6 2,639-5
 RUB - 4260 3720
 SEK - 2,585-9 2,521-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 0 21,850 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-07-2015

1USD = 0