Tỷ giá ngày 17-06-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,07010 23,38010 23,10010
 AUD 15,91318 16,59219 16,07418
 CAD 17,469-124 18,214-129 17,645-125
 JPY 1702 1802 1722
 EUR 23,857180 25,193190 24,098182
 CHF 23,402645 24,400672 23,638651
 GBP 27,912342 29,103357 28,194346
 CNY 3,3966 3,5417 3,4306
 SGD 16,35827 17,05628 16,52427
 THB 586-3 676-4 651-4
 MYR - 5,3475 5,2325
 DKK - 3,35626 3,23125
 HKD 2,8851 3,0081 2,9141
 INR - 3091 2971
 KRW 160 190 170
 KWD - 78,616136 75,583131
 NOK - 2,381-14 2,283-13
 RUB - 361-8 -
 SEK - 2,3414 2,2454

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-06-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,910 130 23,940 60

Tỷ giá trung tâm ngày 17-06-2022

1USD = 23,089 -4