Tỷ giá ngày 17-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 16,574-114 16,823-116 16,674-115
 CAD 17,4204 17,8075 17,5785
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 24,374-3 24,666-3 24,447-3
 CHF 23,284135 23,658137 23,448136
 GBP 33,901350 34,446356 34,140353
 SGD 15,981-7 16,303-7 16,093-7
 THB 634-1 660-1 634-1
 MYR - 5,846-9 5,771-9
 DKK - 3,3450 3,2430
 HKD 2,775-1 2,831-1 2,795-1
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 73,3847 71,1497
 NOK - 2,8490 2,7630
 RUB - 4480 3910
 SEK - 2,6990 2,6320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,800 0 21,820 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-06-2015

1USD = 0