Tỷ giá ngày 17-05-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,910-10 23,140-10 22,940-10
 AUD 17,43253 18,16055 17,60854
 CAD 18,55453 19,32955 18,74154
 JPY 2050 2150 2070
 EUR 27,11655 28,53358 27,39056
 CHF 24,91739 25,95840 25,16939
 GBP 31,681101 33,004105 32,001102
 CNY 3,506-4 3,653-5 3,541-4
 SGD 16,8350 17,5380 17,0050
 THB 648-2 747-2 720-2
 MYR - 5,640-9 5,524-9
 DKK - 3,8328 3,6937
 HKD 2,892-2 3,013-2 2,921-2
 INR - 3260 3140
 KRW 180 210 200
 KWD - 79,435-8 76,435-8
 NOK - 2,85734 2,74233
 RUB - 3110 -
 SEK - 2,82214 2,70913

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-05-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -380 23,320 -360

Tỷ giá trung tâm ngày 17-05-2021

1USD = 23,148 -69