Tỷ giá ngày 17-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,17590 16,41891 16,27290
 CAD 17,04046 17,41847 17,19546
 JPY 201-2 204-2 203-2
 EUR 25,07030 25,37130 25,14630
 CHF 22,556-46 22,918-47 22,715-46
 GBP 31,918263 32,430267 32,143265
 SGD 16,07917 16,40217 16,19217
 THB 616-1 642-1 616-1
 MYR - 5,59019 5,51819
 DKK - 3,4504 3,3454
 HKD 2,8351 2,8921 2,8551
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,672-8 73,775-8
 NOK - 2,7765 2,6914
 RUB - 3842 3141
 SEK - 2,742-1 2,675-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-05-2016

1USD = 21,892 15