Tỷ giá ngày 17-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7200 21,7800 21,7200
 AUD 17,2830 17,5430 17,3870
 CAD 17,8570 18,2530 18,0190
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 24,5760 24,8710 24,6500
 CHF 23,5150 23,8930 23,6800
 GBP 33,8820 34,4270 34,1210
 SGD 16,2160 16,5430 16,3310
 THB 6350 6620 6350
 MYR - 6,1370 6,0580
 DKK - 3,3690 3,2670
 HKD 2,7690 2,8240 2,7880
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 200
 KWD - 73,4180 71,1820
 NOK - 3,0060 2,9150
 RUB - 4840 3950
 SEK - 2,6740 2,6090

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,770 40 21,820 50

Tỷ giá trung tâm ngày 17-05-2015

1USD = 0