Tỷ giá ngày 17-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 17,0380 17,2940 17,1410
 CAD 17,1160 17,4950 17,2710
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 24,9170 25,2150 24,9910
 CHF 22,7930 23,1590 22,9540
 GBP 31,2450 31,7460 31,4650
 SGD 16,1870 16,5130 16,3020
 THB 6230 6500 6230
 MYR - 5,7550 5,6810
 DKK - 3,4270 3,3230
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,6550 73,7580
 NOK - 2,7480 2,6640
 RUB - 3750 3070
 SEK - 2,7700 2,7020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 20 22,330 30

Tỷ giá trung tâm ngày 17-04-2016

1USD = 21,862 0