Tỷ giá ngày 17-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3800 23,7500 23,4100
 AUD 15,31087 15,96391 15,46588
 CAD 16,74232 17,45533 16,91132
 JPY 172-1 182-1 174-1
 EUR 24,38344 25,74846 24,62944
 CHF 24,73135 25,78536 24,98035
 GBP 27,81174 28,99677 28,09274
 CNY 3,3493 3,4924 3,3823
 SGD 17,06553 17,79355 17,23754
 THB 6062 6992 6742
 MYR - 5,30612 5,19212
 DKK - 3,4266 3,3006
 HKD 2,9280 3,0520 2,9570
 INR - 2960 2850
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,661-26 76,589-25
 NOK - 2,240-2 2,148-2
 RUB - 293-2 -
 SEK - 2,29019 2,19718

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,550 0 23,620 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-03-2023

1USD = 23,620 -2