Tỷ giá ngày 17-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,430-30 21,490-30 21,430-30
 AUD 16,26832 16,52125 16,36732
 CAD 16,5708 16,9460 16,7218
 JPY 1740 1780 1760
 EUR 22,578136 22,905127 22,646136
 CHF 21,114-20 21,464-31 21,263-21
 GBP 31,47157 31,99243 31,69357
 SGD 15,22710 15,6043 15,33510
 THB 6390 666-1 6390
 MYR - 5,86317 5,78520
 DKK - 3,10115 3,00516
 HKD 2,728-3 2,784-4 2,747-3
 INR - 3500 3350
 KRW - 210 170
 KWD - 72,756-94 70,507-59
 NOK - 2,643-15 2,561-14
 RUB - 3872 3162
 SEK - 2,51711 2,45412

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,750 50 21,770 20

Tỷ giá trung tâm ngày 17-03-2015

1USD = 0