Tỷ giá ngày 17-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,3100 24,6800 24,3400
 AUD 15,5660 16,2280 15,7230
 CAD 17,7230 18,4770 17,9020
 JPY 1580 1670 1600
 EUR 25,6960 27,1070 25,9560
 CHF 27,1070 28,2610 27,3810
 GBP 30,0400 31,3190 30,3440
 CNY 3,3370 3,4800 3,3710
 SGD 17,7470 18,5020 17,9260
 THB 6010 6930 6670
 MYR - 5,1900 5,0790
 DKK - 3,6060 3,4730
 HKD 3,0540 3,1840 3,0850
 INR - 3060 2940
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,5580 79,3800
 NOK - 2,3780 2,2810
 RUB - 2530 -
 SEK - 2,3930 2,2950

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,150 200 25,220 170

Tỷ giá trung tâm ngày 17-02-2024

1USD = 23,971 0