Tỷ giá ngày 17-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3900 22,4600 22,3900
 AUD 15,3750 15,6100 15,4680
 CAD 15,2650 15,6070 15,4030
 JPY 1880 1910 1900
 EUR 24,2140 24,5090 24,2870
 CHF 22,0630 22,4220 22,2190
 GBP 31,8810 32,4000 32,1060
 SGD 15,3560 15,6680 15,4640
 THB 6050 6300 6050
 MYR - 5,1470 5,0800
 DKK - 3,3210 3,2200
 HKD 2,8380 2,8960 2,8580
 INR - 3390 3260
 KRW - 190 180
 KWD - 74,9480 72,6520
 NOK - 2,5860 2,5060
 RUB - 3260 2920
 SEK - 2,6580 2,5920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 0 22,540 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-01-2016

1USD = 21,917 0