Tỷ giá ngày 16-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,0500 16,3070 16,1460
 CAD 16,1500 16,5250 16,2960
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 24,4810 24,7990 24,5540
 CHF 22,5530 22,9380 22,7120
 GBP 33,5140 34,0860 33,7500
 SGD 15,7850 16,1190 15,8970
 THB 6130 6390 6130
 MYR - 5,2720 5,1990
 DKK - 3,3620 3,2560
 HKD 2,8720 2,9330 2,8920
 INR - 3450 3310
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5650 73,1920
 NOK - 2,6330 2,5500
 RUB - 3560 3110
 SEK - 2,6930 2,6240

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 50 22,730 30

Tỷ giá trung tâm ngày 16-12-2015

1USD = 0