Tỷ giá ngày 16-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,466-10 17,729-11 17,572-11
 CAD 18,096-155 18,498-158 18,260-156
 JPY 1813 1843 1833
 EUR 26,52566 26,84467 26,60566
 CHF 21,96463 22,40764 22,11964
 GBP 33,133-147 33,666-150 33,366-148
 SGD 16,16983 16,56185 16,28383
 THB 637-3 663-3 637-3
 MYR - 6,17811 6,09911
 DKK - 3,6499 3,5388
 HKD 2,724-1 2,779-1 2,743-1
 INR - 344-5 330-5
 KRW - 220 180
 KWD - 74,558-17 72,287-17
 NOK - 2,915-34 2,827-33
 RUB - 359-51 293-42
 SEK - 2,855-19 2,784-19

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,440 30 21,470 30

Tỷ giá trung tâm ngày 16-12-2014

1USD = 0