Tỷ giá ngày 16-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,08515 24,45515 24,11515
 AUD 15,309-69 15,961-72 15,464-69
 CAD 17,269-16 18,004-17 17,444-16
 JPY 156-1 165-1 158-1
 EUR 25,631-76 27,038-81 25,890-77
 CHF 26,64031 27,77533 26,91032
 GBP 29,310-216 30,558-225 29,606-218
 CNY 3,277-7 3,417-8 3,310-7
 SGD 17,516-39 18,262-40 17,693-39
 THB 603-2 696-2 670-2
 MYR - 5,216-47 5,104-46
 DKK - 3,595-11 3,462-10
 HKD 3,0310 3,1600 3,0620
 INR - 3030 2910
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,615-55 78,472-53
 NOK - 2,2842 2,1912
 RUB - 2582 -
 SEK - 2,3410 2,2460

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,500 0 24,600 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-11-2023

1USD = 23,971 0