Tỷ giá ngày 16-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,42030 22,50030 22,42030
 AUD 15,83015 16,06815 15,92515
 CAD 16,63322 17,00223 16,78422
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,916-71 24,202-72 23,988-71
 CHF 22,060-66 22,413-67 22,215-67
 GBP 33,75425 34,29525 33,99125
 SGD 15,58716 15,90116 15,69716
 THB 6120 6370 6120
 MYR - 5,162-5 5,096-5
 DKK - 3,280-10 3,181-10
 HKD 2,8605 2,9185 2,8815
 INR - 3482 3342
 KRW - 190 190
 KWD - 75,123109 72,838106
 NOK - 2,6297 2,5497
 RUB - 3785 3304
 SEK - 2,618-7 2,554-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,580 50 22,610 50

Tỷ giá trung tâm ngày 16-11-2015

1USD = 0