Tỷ giá ngày 16-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3000 21,3500 21,3000
 AUD 18,3420 18,6190 18,4530
 CAD 18,4540 18,8640 18,6210
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 26,3520 26,6680 26,4310
 CHF 21,7960 22,2360 21,9500
 GBP 33,0520 33,5840 33,2850
 SGD 16,2060 16,5990 16,3200
 THB 6370 6630 6370
 MYR - 6,4150 6,3330
 DKK - 3,6240 3,5130
 HKD 2,7140 2,7690 2,7330
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4250 72,1570
 NOK - 3,1830 3,0860
 RUB - 4990 4080
 SEK - 2,9030 2,8310

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 30 21,420 30

Tỷ giá trung tâm ngày 16-11-2014

1USD = 0