Tỷ giá ngày 16-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,44667 18,72468 18,55768
 CAD 18,55789 18,96991 18,72590
 JPY 1972 2012 1992
 EUR 26,989327 27,313331 27,070328
 CHF 22,232279 22,680285 22,388281
 GBP 33,51399 34,053101 33,750100
 SGD 16,45463 16,85365 16,57064
 THB 6422 6692 6422
 MYR - 6,530-14 6,446-13
 DKK - 3,71045 3,59743
 HKD 2,701-1 2,756-1 2,720-1
 INR - 353-2 338-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,37534 72,83433
 NOK - 3,29413 3,19413
 RUB - 5793 4742
 SEK - 2,99831 2,92431

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-10-2014

1USD = 0