Tỷ giá ngày 16-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0550 24,4250 24,0850
 AUD 15,2760 15,9270 15,4310
 CAD 17,5110 18,2570 17,6880
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,1520 26,5590 25,4060
 CHF 26,3970 27,5210 26,6630
 GBP 29,3450 30,5940 29,6410
 CNY 3,2740 3,4140 3,3070
 SGD 17,3580 18,0970 17,5330
 THB 5990 6910 6660
 MYR - 5,2420 5,1290
 DKK - 3,5290 3,3990
 HKD 3,0200 3,1490 3,0510
 INR - 3030 2910
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,4360 78,2990
 NOK - 2,3100 2,2150
 RUB - 2380 -
 SEK - 2,2170 2,1270

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,180 30 24,260 60

Tỷ giá trung tâm ngày 16-09-2023

1USD = 24,036 0