Tỷ giá ngày 16-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5200 22,4600
 AUD 15,94268 16,18169 16,03868
 CAD 16,74311 17,11512 16,89512
 JPY 184-1 188-1 186-1
 EUR 25,082-175 25,382-177 25,157-176
 CHF 22,825-139 23,191-142 22,986-140
 GBP 34,264-70 34,813-71 34,505-70
 SGD 15,837-8 16,156-8 15,949-8
 THB 612-1 638-1 612-1
 MYR - 5,2590 5,1920
 DKK - 3,441-24 3,336-23
 HKD 2,863-1 2,921-1 2,883-1
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,638-92 73,337-89
 NOK - 2,776-12 2,692-12
 RUB - 3806 3315
 SEK - 2,742-21 2,675-21

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,610 10 22,630 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-09-2015

1USD = 0