Tỷ giá ngày 16-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 18,9430 19,2290 19,0580
 CAD 18,8880 19,3080 19,0590
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 27,2280 27,5550 27,3100
 CHF 22,3790 22,8310 22,5370
 GBP 34,0140 34,5620 34,2540
 SGD 16,5230 16,9230 16,6390
 THB 6440 6710 6440
 MYR - 6,6150 6,5300
 DKK - 3,7440 3,6300
 HKD 2,6980 2,7520 2,7170
 INR - 3540 3400
 KRW - 230 190
 KWD - 74,7350 73,1860
 NOK - 3,3670 3,2640
 RUB - 6140 5020
 SEK - 3,0180 2,9440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-09-2014

1USD = 0