Tỷ giá ngày 16-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 17,02595 17,28196 17,12895
 CAD 17,06299 17,441101 17,217100
 JPY 2192 2232 2212
 EUR 24,910186 25,208188 24,985186
 CHF 22,834234 23,247239 22,995236
 GBP 28,58055 29,03856 28,78156
 SGD 16,46256 16,72657 16,57857
 THB 6320 6580 6320
 MYR - 5,62836 5,55636
 DKK - 3,42726 3,32325
 HKD 2,8371 2,8941 2,8571
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,65525 73,75824
 NOK - 2,76712 2,68312
 RUB - 3894 3183
 SEK - 2,68718 2,62117

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-08-2016

1USD = 21,846 -1