Tỷ giá ngày 16-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8200 23,0500 22,8500
 AUD 17,205-31 17,923-33 17,379-32
 CAD 18,369-71 19,136-74 18,554-72
 JPY 2020 2130 2040
 EUR 26,975-49 28,384-52 27,247-49
 CHF 24,894-50 25,934-52 25,146-50
 GBP 31,499-65 32,815-68 31,817-66
 CNY 3,511-1 3,659-1 3,547-1
 SGD 16,856-25 17,560-27 17,027-26
 THB 651-1 750-1 723-1
 MYR - 5,632-6 5,516-6
 DKK - 3,811-7 3,673-7
 HKD 2,8820 3,0030 2,9120
 INR - 3240 3120
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,1770 76,1870
 NOK - 2,817-6 2,704-6
 RUB - 317-2 -
 SEK - 2,814-9 2,701-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,020 0 23,050 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 16-06-2021

1USD = 23,204 -13