Tỷ giá ngày 16-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7755 21,8355 21,7755
 AUD 16,68841 16,93941 16,78841
 CAD 17,415-16 17,802-16 17,574-16
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 24,37788 24,67089 24,45188
 CHF 23,149-2 23,521-2 23,312-2
 GBP 33,55131 34,09032 33,78732
 SGD 15,9885 16,3105 16,1015
 THB 6350 6610 6350
 MYR - 5,85514 5,78014
 DKK - 3,34613 3,24413
 HKD 2,7761 2,8321 2,7951
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 73,37641 71,14240
 NOK - 2,849-1 2,762-1
 RUB - 4489 3918
 SEK - 2,6997 2,6336

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,800 0 21,820 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-06-2015

1USD = 0