Tỷ giá ngày 16-05-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9200 23,1500 22,9500
 AUD 17,3790 18,1040 17,5540
 CAD 18,5000 19,2730 18,6870
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 27,0610 28,4750 27,3340
 CHF 24,8780 25,9170 25,1300
 GBP 31,5800 32,8990 31,8990
 CNY 3,5100 3,6570 3,5460
 SGD 16,8350 17,5380 17,0050
 THB 6500 7490 7220
 MYR - 5,6500 5,5330
 DKK - 3,8240 3,6850
 HKD 2,8930 3,0140 2,9230
 INR - 3260 3140
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,4430 76,4430
 NOK - 2,8220 2,7090
 RUB - 3110 -
 SEK - 2,8080 2,6950

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-05-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -380 23,320 -360

Tỷ giá trung tâm ngày 16-05-2021

1USD = 23,148 -69