Tỷ giá ngày 16-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,0850 16,3270 16,1820
 CAD 16,9940 17,3710 17,1480
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,0400 25,3400 25,1160
 CHF 22,6020 22,9650 22,7610
 GBP 31,6550 32,1630 31,8780
 SGD 16,0620 16,3850 16,1750
 THB 6180 6430 6180
 MYR - 5,5710 5,4990
 DKK - 3,4460 3,3410
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6810 73,7830
 NOK - 2,7710 2,6870
 RUB - 3820 3120
 SEK - 2,7430 2,6760

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-05-2016

1USD = 21,877 0