Tỷ giá ngày 16-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,57510 21,63510 21,57510
 AUD 16,576369 16,825379 16,676372
 CAD 17,266261 17,649271 17,422263
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 22,78574 23,10580 22,85474
 CHF 22,101182 22,456190 22,257183
 GBP 31,680234 32,190245 31,904235
 SGD 15,70185 16,08291 15,81286
 THB 6531 6811 6531
 MYR - 5,94278 5,86676
 DKK - 3,12610 3,0319
 HKD 2,7501 2,8061 2,7701
 INR - 3540 3390
 KRW - 200 200
 KWD - 72,66334 70,45016
 NOK - 2,78926 2,70425
 RUB - 4838 3956
 SEK - 2,51226 2,45025

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 -10 21,655 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 16-04-2015

1USD = 0