Tỷ giá ngày 16-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,470-18 16,717-18 16,569-18
 CAD 16,4337 16,7978 16,5827
 JPY 194-1 198-1 196-1
 EUR 24,5614 24,8554 24,6354
 CHF 22,329-11 22,687-12 22,486-11
 GBP 31,134-143 31,634-146 31,354-144
 SGD 15,9395 16,2595 16,0515
 THB 6242 6502 6242
 MYR - 5,429-1 5,360-1
 DKK - 3,3711 3,2681
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 77,0210 74,1100
 NOK - 2,648-13 2,567-13
 RUB - 350-2 286-1
 SEK - 2,7112 2,6442

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 16-03-2016

1USD = 21,878 19