Tỷ giá ngày 16-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,460115 21,520125 21,460115
 AUD 16,236-48 16,496-34 16,334-49
 CAD 16,562-5 16,94611 16,713-5
 JPY 1751 1781 1761
 EUR 22,442-39 22,778-18 22,510-39
 CHF 21,13599 21,495120 21,28499
 GBP 31,414-14 31,94916 31,635-14
 SGD 15,218-11 15,6014 15,325-11
 THB 6401 6671 6401
 MYR - 5,84615 5,76510
 DKK - 3,085-3 2,988-6
 HKD 2,73014 2,78817 2,75014
 INR - 3501 3350
 KRW - 210 170
 KWD - 72,850288 70,565214
 NOK - 2,658-13 2,575-15
 RUB - 384-5 314-4
 SEK - 2,506-9 2,442-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,700 30 21,750 60

Tỷ giá trung tâm ngày 16-03-2015

1USD = 0