Tỷ giá ngày 16-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,31070 24,68070 24,34070
 AUD 15,566145 16,228151 15,723146
 CAD 17,723145 18,477151 17,902146
 JPY 1581 1671 1601
 EUR 25,696154 27,107163 25,956156
 CHF 27,107206 28,261214 27,381208
 GBP 30,040129 31,319134 30,344130
 CNY 3,33710 3,48010 3,37110
 SGD 17,74777 18,50280 17,92678
 THB 6013 6934 6674
 MYR - 5,19022 5,07922
 DKK - 3,60621 3,47320
 HKD 3,0548 3,1848 3,0858
 INR - 3061 2941
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,558316 79,380304
 NOK - 2,37820 2,28120
 RUB - 253-3 -
 SEK - 2,39320 2,29519

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,950 0 25,050 30

Tỷ giá trung tâm ngày 16-02-2024

1USD = 23,971 -5