Tỷ giá ngày 16-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,34020 22,41020 22,34020
 AUD 15,90077 16,13978 15,99678
 CAD 16,052120 16,408123 16,198121
 JPY 193-1 197-1 195-1
 EUR 24,822-49 25,119-49 24,896-49
 CHF 22,442-92 22,802-94 22,600-93
 GBP 32,09524 32,61025 32,32124
 SGD 15,768-8 16,085-8 15,879-8
 THB 6161 6421 6161
 MYR - 5,436-17 5,366-17
 DKK - 3,403-7 3,300-7
 HKD 2,8374 2,8944 2,8574
 INR - 334-1 3210
 KRW - 200 180
 KWD - 76,134111 73,817107
 NOK - 2,6421 2,5621
 RUB - 3256 2665
 SEK - 2,677-6 2,612-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 50 22,400 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-02-2016

1USD = 21,884 23