Tỷ giá ngày 16-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3700 21,3100
 AUD 17,36397 17,63299 17,46798
 CAD 17,5586 17,9576 17,7186
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 24,621289 24,928-508 24,695290
 CHF 23,8462,250 24,780-1,838 24,0142,266
 GBP 31,994-72 32,524-73 32,220-72
 SGD 15,86235 16,25436 15,97435
 THB 6402 6682 6402
 MYR - 6,026-7 5,946-7
 DKK - 3,392-13 3,288-13
 HKD 2,7160 2,7720 2,7350
 INR - 3520 3380
 KRW - 220 180
 KWD - 73,910-151 71,625-147
 NOK - 2,83425 2,74724
 RUB - 3644 2983
 SEK - 2,655-3 2,589-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 -40 21,420 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 16-01-2015

1USD = 0