Tỷ giá ngày 15-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3605 21,4055 21,3605
 AUD 17,477-87 17,740-89 17,582-88
 CAD 18,2500 18,6560 18,4160
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 26,45948 26,77749 26,53948
 CHF 21,90138 22,34239 22,05538
 GBP 33,28034 33,81634 33,51534
 SGD 16,0873 16,4773 16,2003
 THB 6400 6670 6400
 MYR - 6,1684 6,0884
 DKK - 3,6415 3,5305
 HKD 2,7252 2,7802 2,7442
 INR - 349-2 335-2
 KRW - 220 180
 KWD - 74,575-25 72,304-24
 NOK - 2,949-16 2,860-15
 RUB - 410-5 335-4
 SEK - 2,8745 2,8035

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,410 30 21,440 30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-12-2014

1USD = 0