Tỷ giá ngày 15-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,290-50 22,370-50 22,290-50
 AUD 16,246190 16,497192 16,344191
 CAD 17,073111 17,460113 17,229112
 JPY 1861 1901 1881
 EUR 25,3495 25,6646 25,4255
 CHF 23,23082 23,61383 23,39483
 GBP 34,152196 34,716199 34,393197
 SGD 16,00453 16,33455 16,11754
 THB 6213 6483 6213
 MYR - 5,44449 5,37249
 DKK - 3,4790 3,3710
 HKD 2,843-6 2,901-6 2,863-6
 INR - 3520 3380
 KRW - 200 200
 KWD - 75,308-93 72,984-91
 NOK - 2,8110 2,7240
 RUB - 3995 3494
 SEK - 2,787-5 2,717-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 -40 22,380 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-10-2015

1USD = 0